Магазин Молец Копривщица

понеделник, 2 март 2009 г.


Защо не сме социалисти

България е на първо място в Европа по изоставянето на деца до 3-годишна възраст, съобщиха от Фондация „За нашите деца”.

Защо не сме социалисти

Средна брутна месечна заплата в евро – 2007г.

България 220
Албания 226
Македония 375
Румъния 420
Сърбия
433
Черна Гора
497
Босна и Херцеговина
501
Турция 792
Хърватия 961
Словения 1284
Гърция 1668